1904/1905
Založnik: Štirirazredna deška ljudska šola v Rudolfovem