2011
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU