29.06.1921
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota