1975
Avtor: Z. Kržišnik
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center