28.10.1925
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota