1983
Avtor: Jurij Popov
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center