1953/1954
Založnik: Slovenski frančiškani v Avstraliji