1672
Avtor: Čandek, Janez
Založnik: skusi Widmanstetterske erbe