1920
Založnik: Olepševalno in tujsko prometno društvo