2012
Avtor: Kmecl, Matjaž
Založnik: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar