1999
Avtor: Slatnar Nada
Založnik: Muzejsko društvo