1996
Avtor: Mrgole Jukič, Tjaša
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije