26.05.1915
Založnik: Kranjsko – slovenska katoliška jednota