1934/1935
Založnik: II. državna realna gimnazija v Ljubljani