1893
Založnik: Cesarska kraljeva zaloga školskih knjig