1960
Založnik: Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije