15.10.1908
Avtor: Juro Hrašovec, F., Dermota, M. D., D-č.
Založnik: Društvo Pravnik