2006
Avtor: Globočnik, Damir
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino