1930/1931
Založnik: Državna klasična gimnazija v Ljubljani