1936/1937
Založnik: I. drž. dekliška meščanska šola v Ljubljani