1973
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije