1997
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti