1965
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije