1996
Avtor: Vodopivec, Jedert
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije