21.01.1924
Založnik: Muzika Dravske divizijske oblasti