2007
Avtor: Schinkel, Karl Friedrich
Založnik: Društvo arhitektov