1953
Avtor: Černy, Dragica
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino