1908
Avtor: Adamič, Emil
Založnik: Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta