01.09.2008
Založnik: Slovenski frančiškani v Avstraliji