1907
Založnik: Jugoslovanska delavska tiskovna družba