01.01.1925
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev