2017
Avtor: Poulis, Georgios
Založnik: ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija