1934/1935
Založnik: Založba Državne deške meščanske šole