2007
Založnik: Društvo za bolezni srca in ožilja Slovenije