1953
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti