1937/1938
Založnik: Državne meščanske šole v Žalcu