01.08.1926
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev