2005
Založnik: Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje