2008
Avtor: Tršan, Lojz
Založnik: Arhivsko društvo Slovenije