01.09.1920
Založnik: Zveza jugoslovanskih učiteljskih društev