27.10.1927
Založnik: J.U.U.-sekcija za dravsko banovino