1988
Avtor: Tršan Lojz
Založnik: OK SZDL Ljubljana Center