1885
Založnik: Čveterorazredna ljudska šola v Postojni