05.02.1926
Založnik: Narodno gledališče kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev