1990
Založnik: Statistični urad Republike Slovenije