2009
Avtor: Voje, Ignacij
Založnik: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino