2015
Avtor: Dybo, Vladimir Antonovič
Založnik: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU