2016
Založnik: Društvo študentov novinarstva FEJS Slovenija