1991
Založnik: Slovenska akademija znanosti in umetnosti