1937/1938
Založnik: Državna II. deška meščanska šola v Ljubljani